Subventioner snedvrider konkurrensen på aluminiummarknaden

Foto: Wikimedia Commons

Enligt en OECD-rapport förekommer statligt stöd av olönsamma aluminiumtillverkning i stor skala. Mellan 2013 och 2017 har stater betalat ut totalt 70 miljarder dollar i subventioner för att hålla olönsamma aluminiumföretag runtom i världen under armarna. Lejonparten av stödet har betalats ut till en kvintett av aluminiumtillverkare i Kina.

Nu har tre branschorganisationer, däribland European Aluminium och the Japan Aluminium Association, släppt ett gemensamt uttalande där de välkomnar ett avtal som nyligen ingåtts mellan flera länder om att samarbeta mer för att stärka WTO:s regler mot subventioner till industrier.

”Som branschföreningsledare som länge uttryckt allvarlig oro över otillbörlig subventionerad aluminiumöverkapacitet välkomnar vi detta viktiga steg i att ta itu med några av de betydande snedvridningarna av handeln som lett till långvariga svårigheterna för aluminiumproducenter. Vi förväntar oss också att handelsministrarna kommer att fortsätta detta viktiga arbete i den separata gruppen om 13 länder som samlades i Ottawa i oktober 2018 kring ytterligare WTO-reformer”, skriver de tre branschföreningarna.

I uttalandet påpekas också att de statliga ägda företagens dubbla roll som ”både stödmottagare och leverantörer” är problematisk.