Prognos: svagt år för basmetaller

Foto: Alchemist-Hp/Wikimedia Commons

Marknadsanalysföretaget Cyclop, specialiserat på råvarumarknaderna, räknar i sin senaste prognos med att råvarupriserna kommer att falla med i snitt 2 procent under 2020. Detta mot bakgrund av en dyster global ekonomisk kontext och ett anspänt geopolitiskt läge.

För basmetallerna koppar, bly, aluminium förutspår Cyclop stagnerande priser och zinkpriset kommer att störtdyka. Bara priserna för ädelmetallerna guld, palladium och platina kommer fortsätta öka under 2020.

"Efterfrågetillväxten kommer att förbli begränsad eftersom den förväntade industriella återhämtningen sannolikt kommer att försenas," skriver Cyclope.