Nu kan tågen börja rulla på Malmbanan igen

Foto: Kabelleger/Wikimedia Commons

Ett fullastat malmtåg spårade ur i Gäddmyr den 22 januari och sedan dess råder trafikstopp på sträckan mellan Gällivare och Kiruna. Men nu kan tågen börja rulla igen. Trafikverket beräknar att trafiken ska komma igång igen på torsdag den 6 februari, klockan 06.00.

Det var på onsdag den 22 januari, klockan 20.50, som ett fullastat malmtåg spårade ur i Gäddmyr. I tåget ingick 68 vagnar, varav 14 vagnar spårade ur och välte. Cirka 400 meter spår inklusive växel skadades.

Röjning på och runt spåret har pågått sedan torsdag 21 januari till 29 januari. Urspårningen har skedde i väglöst land, med cirka 1 mil till närmaste väg vilket har gjort att reparationsarbeten varit extra problematiska, enligt Trafikverket.  Dessutom är det uppskattningsvis en meter snö i området.

– Malmbanan är en viktig järnvägssträcka, särskilt för godset, och vi jobbar på så snabbt som möjligt med att återställa spåret, säger Anders Moritz, projektledare inom Underhåll på Trafikverket.

– Just nu arbetar våra entreprenörer dygnet runt med att återställa bankroppen och lägga nytt spår bland annat. Uppröjningsarbetet vid urspårningen har tagit längre tid än vad man först beräknade. Kylan har gjort att malmen i vagnarna frusit fast i den stränga kylan, vilket då blir som att hantera stelnad betong, säger Anders Moritz.