Råstålproduktionen steg 3,4 procent 2019

Bild: Jernkontoret

3,4 procent. Så mycket ökade världsproduktionen av råstål 2019 jämfört med 2018. Enligt färsk statistik från World Steel steg produktionen från 1808,4 till 1 869,9 miljoner ton.

Denna stigande kurva fortsätter år för år, trots att det finns en bred konsensus att den globala överkapaciteten måste minska. Ökningen drivs främst av Kina (där produktionen ökade 8,3 procent) och som står för drygt hälften av produktionskapaciteten i världen.
Men även Indien, USA och Iran drog upp råstålsproduktionen förra året. I EU minskade stålproduktionen med 4,9 procent.