Beowulf rasande på svenska regeringen

Foto: Beowulf Mining

Företaget Beowulf, som vill bryta järnmalm i Kallak, meddelar att företagets styrelse kommer att träffas i Stockholm inom kort för att diskutera de ”oacceptabla förseningarna” på företagets ansökan om exploateringskoncession. Företaget förbereder sig nu på att vidta rättsliga åtgärder.

Beowulfts vd Kurt Budge har kontaktat regeringen för att få till ett möte med näringslivs- och industriminister Ibrahim Baylan, men har fått nobben. Kurt Budge har även skrivit ett brev ställt till ministern, skickat den 19 december 2019, men har ännu inte fått något svar.

”Beowulf har frivilligt tillhandahållit mer information än vad som krävs för att få en exploateringskoncession, och ändå har företaget och dess aktieägare visats så ringa hänsyn av regeringen. Det uppenbara ignorerandet av våra investeringar och frånvaron av någon kommunikation som informerar om hur vår ansökan hanteras och tidplanen för ett beslut, fortsätter att chocka mig och fråga mig någon juniorprospekterare eller utvecklare bör se Sverige som ett land att investera i”, skriver Kurt Budge.