SGU får ny generaldirektör  

Foto: Anders Damberg/SGU

Regeringen har beslutat att utse Anneli Wirtén till generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU). Anneli Wirtén är jurist och kommer närmast från att ha varit länsråd i Jönköping. Hon tillträder sin befattning som generaldirektör den 1 mars 2020.

 

Anneli Wirtén har haft ledande funktioner inom statsförvaltning. Hon har bland annat varit vikarierande landshövding och haft flera uppdrag kopplade till viktiga frågor som SGU arbetar med, exempelvis som länsstyrelsernas representant i nationella rådet för miljödatasamverkan och som delegat i Vattendelegationen Södra Östersjön.

 

– Med sin erfarenhet av att bland annat leda främjande verksamhet och arbete med hållbarhetsfrågor inom statsförvaltning blir Anneli Wirtén rätt person att leda SGU, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

 

Anneli Wirténs förordnande gäller under sex år.