Spretig strategi mot fossilfritt stål för Arcelor Mittal

Foto: ArcelorMittal

Ståljätten Arcelor Mittal har satt upp som mål att vara helt koldioxidneutralt fram till 2050 och minska sina utsläpp med 30 procent till 2030. Miljöstrategin vilar på tre pelare: grön energi (vätgas följt av elektrolys), cirkulärt kol (biomassa som tas tillvara som en restprodukt från andra industrier) samt koldioxidinfångning.

Man argumenterar också för att det på europeisk nivå införs en koldioxidskatt vid Europas gränser, så att europeiska stålföretag inte missgynnas i konkurrensen.

I sin anläggning i Gent i Belgien ska Arcelor Mittal redan innan slutet av 2020 köra igång ett projekt som syftar till att ersätta allt fossilt kol i masugnar med 120 000 ton träavfall som omvandlats till biokol.  I det projektet har man investerat 40 miljoner euro. I Gent har man också investerat 120 miljoner euro i ett projekt som syftar till att ta vara på restgaser och omvandla dem till bioetanol. Arcelor Mittal driver flera andra projekt med andra tekniker, men med samma målsättning att minska kolanvändningen i sina anläggningar i Dunkerque och Hamburg.