Garpenberg-gruvan installerar nytt övervakningssystem

Anrikningsanläggningen i Garpenberg. Foto: Boliden/Stefan Berg

I Bolidens gruva Garpenberg i södra Dalarna bryter Boliden komplexmalm på ett djup från 500 till drygt 1200 meter under markytan. Ur malmen utvinner man främst zink, men också silver, bly, koppar och guld.

Här har man på ett transportband som levererar över 9.000 ton malm per dygn valt att installera onlinesystemet Intellinova Parallel EN från SPM. Tack vare mätteknikerna HD ENV och SPM HD samt ett mycket lågt signal-brusförhållande kan mätsystemet upptäcka nedsatt mekanisk kondition i ett tidigt skede, skriver SPM i ett pressmeddelande.

Därmed kan planering av underhållsinsatser ske med mycket lång framförhållning och driftsäkerheten optimeras. Mätdata lagras i analysmjukvaran Condmaster Ruby, varifrån data kan överföras via REST API, OPC UA eller OPC DA till överordnat system eller Industri 4.0- system.