Eurobattery Minerals blir medlem av EU-lett gruvprojekt

Foto: Eurobattery Minerals

Svenska Eurobattery Minerals AB, ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen, meddelar idag att företaget har införlivats som medlem i projektet S3-MINE, som är ett projekt grundat och av, och med fullt stöd från, EU.

Eurobattery Minerals är en av de utvalda medlemmarna i S3-MINE-projektet och kan ansöka om finansiellt stöd från en fond som är avsatt för detta projekt. Inledningsvis är det Eurobattery Minerals prospekteringsområde för sällsynta jordartsmetaller och vanadin i Fetsjön i norra Sverige som deltar i projektet, även om fler projekt kan komma att inkluderas framåt. Fetsjön ligger i Västerbotten som är en av de prioriterade regionerna för S3-MINE-projektet.

– Att säkra tillgången till hållbara batterimineraler till den europeiska bilindustrin är helt nödvändigt för att klara av omställningen till eldrift. Därför är det mycket uppmuntrande att EU arbetar så målmedveten för att stödja denna förändring, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Det främsta målet med S3-MINE är att utveckla och genomföra pilotprojekt inom gruvnäringen vid tio olika anläggningar i sex EU-länder för att visa på möjligheter med att införa innovativ digital teknik i hela gruvans livscykel. Syftet är att öka effektiviteten, valmöjligheten och lönsamheten i gruvans drift, samtidigt som miljöpåverkan likväl som hälso- och säkerhetsproblem minimeras.   

Projektet stöds och finansieras av EU-kommissionen.

Efter att ha kvalificerat sig till projektet är nästa steg ett inledande projektmöte i september 2020 som kommer att tydliggöra arbetsprocesser och nästa steg.