Litiumprojekt läggs på is

Uyuni-reserven i Bolivia, världens största litiumfyndighet. Foto: Wikimedia Commons

Efterfrågan på litium från världens växande litiumjonbatterimarknad må vara stor, men det är inte tillräckliga skäl för att motivera ett stort litiumgruvprojekt i Argentina, som drivs av franska Eramet och planerades gå i produktion 2021. Eramet har lagt projektet på is och därmed sin egen planerade omorientering till att bli ett företag med fokus på mineraler för elbilsmarknaden.

Eramet hänvisar till den ekonomiska osäkerheten i det skuldsatta Argentina och det osäkra makroekonomiska läget bakom beslutet att skjuta upp investeringen på obestämd framtid. Det uppger Reuters.

– Kontexten i Argentina och det bredare ekonomiska klimatet tillåter oss inte att för tillfället att lansera ett sådant här projekt med bibehållet lugn, sade Christel Bories på en presskonferens enligt Reuters.

Bories vill rikta in Eramet mot batterimineraler som litium som ett sätt att minska dess exponering mot stålindustrin, dit det mesta av företagets nickel- och manganproduktion tidigare gått.