Stort vinsttapp för Glencore

Foto: Glencore

Den schweiziska gruvjätten Glencore blöder. Enligt företagets årsredovisning som offentliggjordes häromdagen går koncernen back 404 miljoner dollar 2019. Vilket kan jämföras med 2018 då Glencore redovisade en nettovinst på 3,4 miljarder dollar.

– Vårt resultat för 2019 är en återspegling av långvariga och osäkra handelsförhandlingar, säger Ivan Glasenberg, Glencores vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

För att förklara det dåliga resultatet framhåller Glencore också ”spänningar” kopplade till det kinesisk-amerikanska handelskriget samt prisfallet på koppar (- 8 procent), zink (- 13 procent), termisk kol (- 27 procent) och kobolt (- 57 procent).