Endomines ingår avtal för guldkoncentratförsäljning

Foto: Endomines

Endomines, ett svenskt gruvbolag med fokus på guld, meddelar att de har ingått ett avtal  med H&H Metals gällande försäljning av guldkoncentrat producerat vid bolagets Friday-gruva i Idaho, USA, med en första förväntad provleverans inom kort. Den årliga leveransmängden av koncentrat till H&H förväntas vara mellan 12 000 - 15 000 uns betald guld.

Bolaget kommer att erhålla 95 procent betalning på bruttovärdet för spotpriset av koncentratet, med avdrag för vissa transportkostnader och processkostnader.

Avtalet ingicks efter detaljerade förhandlingar med målet att uppnå ett ömsesidigt förmånligt och genomförbart avtal för båda parter, enligt Endomines.