Oxelösund har lägst företagsamhet i Sverige – tack vare SSAB…

Foto: TS Eriksson/Wikimedia Commons

Oxelösund har lägst andel av befolkningen som driver företag. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga undersökning om hur det ser ut med företagsamheten i Sverige.

Den tveksamma förstaplatsen till Oxelösund kan till stor del förklaras med att SSAB finns på orten.

Katrineholms-Kuriren skriver att med SSAB som en stor, dominerande arbetsgivare på orten, har det funnits gott om möjligheter att bli anställd i stället för att driva ett eget företag.

- Överlag är det så att om det finns en stor arbetsgivare i en liten kommun så finns det inte samma incitament till att starta företag. Man har sett i andra kommuner när en stor arbetsgivare lägger ner - då blir det en trigger som gör att det startas fler nya företag, säger Sofia Sjöström som är regionchef på Svenskt Näringsliv i Södermanland till Katrineholms-Kuriren.
Å andra sidan kan ett stort företags närvaro leda till fler möjligheter för underleverantörer.

Södermanland har dock som helhet låg företagsamhet.