LKAB ska borra efter sällsynta jordartsmetaller

Foto: Sgtred/Wikimedia Commons

Gruvbolaget LKAB fortsätter sitt sökande efter mineraler genom att snart börja borra i Lappmalmen, även kallad Per Geijer-malmen, i Kiruna. Det rapporterar Sveriges Radio (SR).

Borrningarna ska ske från markytan och ner mot 1400 meter.

Per Geijer-malmen innehåller framför allt höga halter av järnmalm, men där finns också sällsynta jordartsmetaller.

Malmkroppen skiljer sig en del från malmen i Kiruna. När flygmätningar gjordes av malmkroppen 2018 sade Pierre Heeroma, direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling i LKAB, till SR:

– Det är en mer komplex malmkropp rent mineralogiskt, det är en blandning av magnetit och hematit.