Eurobattery Minerals hittar bäraren av vanadin i Fetsjön

Bergarten rutil. Foto: Kluka/Wikimedia Commons

Eurobattery Minerals har i samarbete med Uppsala Universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow genomfört fältstudier och analyser med mikrosond av material från Eurobattery Minerals prospekteringsområde i Fetsjön i Västerbotten. I materialet har man identifierat en särskild typ av mineralet rutil som bärare av vanadin.

 Nästa steg i forskningsprojektet är att inleda tester kring hur vanadin kan utvinnas på ett hållbart sätt

– Även om detta är tidiga resultat så är det uppmuntrande att forskarna nu har identifierat bäraren av vanadin i vårt prospekteringsområde i norra Sverige, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Forskningsprojektet fortsätter enligt plan och nästa steg är att inleda tester för hållbar utvinning av vanadin från denna mineral.