EU-miljoner till omställning av stålindustrin i Norrland

Foto: Riksantikvarieämbetet/Pål-Nils Nilsson/Wikimedia Commons

EU-kommissionen föreslår i sin årliga landrapport att 61 miljoner kronor anslås till omställningen av stålindustrin i övre Norrland.

Anledningen är att regionen presterar dåligt när det gäller målet att minska utsläpp av växthusgaser. Stålindustrin är en viktig förklaring till det. Även med målet att stålindustrin ska bli fossilfri senast 2035 så har utsläppen av koldioxid hittills ökat, enligt EU-kommissionen. Men att ställa om stålindustrin är förenat med enorma risker och eventuella negativa konsekvenser för de omkring 4 000 personer som är direkt sysselsatta i produktionen, samt ytterligare konsekvenser för underleverantörer och hela den regionala ekonomin för övre Norrland.

Medlen avser att underlätta för regionen att växla om till fossilfri produktion, samt främja diversifiering och utveckling av andra branscher för att därmed både minska utsläppen av växthusgaser och regionens beroende av stålindustrin.