London Metal Exchange stänger för första gången sedan andra världskriget

Foto: Kreepin Deth/Wikimedia Commons

London Metal Exchange (LME) har släckt ner The Ring, auktionskammaren där alla icke-järnmalmsbaserade metallers priser fastställs dagligen. Åtgärden är ett sätt att begränsa fysisk kontakt för att minska spridningen av coronaviruset.

Det är första gången sedan andra världskriget som The Ring stängt. Från och med den 23 mars sker alla förhandlingar i The Ring elektroniskt i stället.

LME övervakar ett nätverk med 500 godkända lager, fördelade på 34 platser i Europa, USA och Asien, men är varken deras ägare eller driftansvariga operatör.

Sedan 143 år har LME bestämt världsmarknadspriserna för koppar, aluminium, bly, zink, nickel och tenn.