Sydafrika stänger ner sina gruvor  

Från och med nästa torsdag införs karantänslagar i Sydafrika under 21 dagar för att stoppa coronaviruset. Det innebär att alla gruvor stängs förutom kolgruvor då kol utgör den största källan till elektricitet i landet.

Många gruvor i Sydafrika är underjordiska och arbetsförhållandena i gruvorna är sådana att de sägs underlätta smittspridning. Gruvorna kommer dock fortsätta underhållas då de annars riskerar att översvämmas.

Sydafrika är ett stort gruvland och gruvindustrin står för 25 procent av landets BNP. Av ännu större betydelse för BNP:en har gruvindustrin i grannlandet Kongo-Kinshasa där den står för omkring 80 procent av statens inkomster.

Där har undertagstillstånd utfärdats men det är oklart om det kommer att leda till att gruvorna kommer att stänga.