SSAB slopar hela utdelningen

Foto: SSAB

Med anledning av den ökade osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen på grund av spridningen av Covid-19 kommer SSAB:s styrelse föreslå att årsstämman den 1 april 2020 beslutar att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Affärsläget har under årets första tre månader i stort motsvarat förväntningarna, enligt SSAB. Utsikterna är dock osäkra på grund av spridningen av Covid-19 och dess påverkan på den globala industriproduktionen och den ekonomiska utvecklingen.

”Mot bakgrund av den ökade ekonomiska osäkerheten anser styrelsen att det av försiktighetsskäl är motiverat att dra tillbaka utdelningsförslaget, och föreslå att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019”, skriver SSAB.