Boliden stoppar produktionen i irländsk gruva

Foto: Boliden Tara

Den irländska regeringen införde från och med den 28 mars strikta restriktioner i landet vilket medfört att produktionen i en av Bolidens gruvor, Tara-gruvan, stoppats tills vidare. De irländska restriktionerna är meddelade att vara i åtminstone 14 dagar.

Boliden skriver att de utvärderar hur försörjning av koncentrat till egna zinksmältverk kan säkerställas med anledning av produktionsbortfallet i Tara.