Höga kopparhalter i Viscariagruvan i Kiruna

Foto: Copperstone

Prospekteringsföretaget Copperstone meddelar att deras pågående borrkampanj i Viscariagruvan i Kiruna gett mycket uppmuntrande resultat. Där har man påträffat mycket långa borrhålsskärningar med koppar i järnsten.

– Att hitta alltmer kopparmineralisering, som dessutom är öppet i alla riktningar, kommer i slutändan att medföra att finansieringen av anrikningsverket torde bli en smidigare process och dessutom utöka gruvans livslängd. Parallellt med detta avancerar miljöstudiearbetet inför inlämnandet av handlingarna till Mark- och Miljödomstolen. Vi förväntar att Copperstone kommer att tillhandahålla en kraftig tillväxt och arbetstillfällen i Norrbotten, såväl som en kvalitativ produktion av metaller med miljö och socialt ansvar som ledord under åren som kommer, säger Copperstones vd Michael Mattsson i ett pressmeddelande.

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan), samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs för närvarande av koppar.