Stabilt läge för gruvorna – betydligt svajigare för prospekteringsföretagen

Foto: Boliden

Med anledning av det nya coronavirusets utbrott i Sverige följer Svemin utvecklingen noga och har nyligen släppt en lägesrapport. Rapporten är daterad den 27 mars.

Enligt Svemin är läget för gruvorna relativt stabilt med i stort sett normal produktion. Även logistikkedjorna – både med insatsvaror till verksamheten och för produkter att transporteras ut – fungerar än så länge med viss omplanering.

Det finns inte heller någon dramatisk nedgång i efterfrågan just nu, men nedgång i världsmarknadspriser för metaller indikerar minskad efterfrågan globalt. Att den producerande industrin – likt biltillverkning – nu står stilla inom EU kommer påverka gruvorna indirekt, inte minst stålverken i EU, och minskad efterfrågan är att vänta.

Betydligt osäkrare är läget för prospekteringsföretagen, som i det rådande läget har svårt att få finansiering. Det finns en risk att prospekteringsverksamhet avstannar på många håll i världen och även i Sverige, enligt Svemin som arbetar med att ta fram ett förslag för en tillfällig hantering kring undersökningstillstånd i Sverige för att säkerställa att redan gjorde investeringar och gjort arbete inte går förlorat.

En inbromsning är också att vänta för utrustningsleverantörer, där produktion hittills är igång som vanligt, enligt Svemins kartläggning. Förberedelser görs nu för att kunna dra ner produktionen om det skulle behövas.