Räkna inte med att coronakrisen gynnar guldpriset

Ryska centralbanken. Foto: Kuba/Wikimedia Commons

I tider av ekonomisk osäkerhet brukar guldpriset stiga, då guld klassas som en så kallad tillflyktsinvestering. Men nu är läget annorlunda, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

De största köparna från den offentliga sektorn verkar ha tappat intresset för guld. Den ryska centralbanken har till exempel helt slutat samla på sig guld. Även länder som Uzbekistan and Kazakstans centralbanker har minskat sina guldinköp.

Den officiella sektorn äger cirka en femtedel av allt guld som bryts och var den största köparen förra året efter smyckeskonsumenter.

Flertalet av de andra centralbanker som samlat på sig mycket guld under det senaste decenniet har nu nått upp till sådana nivåer i sina gömmor att deras aptit snart kommer att vara mättad, spår Bloomberg. Ett litet antal länder - Ryssland, Kina, Kazakstan, Turkiet, Uzbekistan, Polen och Mexiko - har stått för mer än 90 procent av nettoinköpen av guld från den offentliga sektorn.