Höga halter av nickelsulfid i Eurobatterys spanska projekt bekräftade

Bild: Eurobattery Minerals

Svenska Eurobattery Minerals meddelar preliminära resultat för sulfidmineralanalyser vid nickel-, kobolt- och kopparfyndigheten Castriz i Galicien i norra Spanien.   

Analysmetoder som skiljer mellan nickel i sulfidmineral och nickel i icke-sulfidmineral har visat att i genomsnitt 87 procent av tidigare rapporterade nickelhalter är knutna till nickelsulfidmineral.

De senaste testerna visar nickelhalter i sulfider på upp till 0,64% Ni. Flera prover innehåller nickel i sulfidanrikningar på mellan 0,3 och 0,4% Ni, vilket anses vara en ekonomisk nivå för en gruvdrift i dagbrott med låg kostnad.

Återstående prover från tidigare redovisade mineraliserade sektioner kommer att lämnas in för nickelsulfidanalys. Prover har också lämnats in för mer detaljerade mineralogiska studier och QEMSCAN-analys för att bestämma sulfidtyper och mineralegenskaper avseende utvinning.

Castriz-fyndigheten bekräftas nu vara ett betydande fynd av nickelsulfidmineral, med ett bekräftat omfattande prospekteringsintressant område på över 700 meter i längd och cirka 700 meter i bredd. Nickelsulfidmineraliseringen vid Castriz sträcker sig från markytan ned till ett djup på över 200 m med okänd total längd och okänt djupgående.

Studier som utvärderar potentiella gruvor vid Castriz har påbörjats. Förberedande arbeten pågår också för fältaktiviteter 2020 i Castriz och i det större Corcelprojektet.