Prognos: batterimetaller kommer att öka 500 procent till 2050

Källa: Världsbanken

Produktionen av batterimetaller som grafit, litium och kobolt måste öka med nästan 500 procent fram till 2050 för att hålla jämna steg med den växande efterfrågan på ren energiteknik. Det slår Världsbanken fast i en färsk rapport.

3 miljarder ton mineraler och metaller. Så mycket kommer att behövas för utbyggnad av sol-, vind- och geotermisk energi samt till energilagring, enligt rapporten.

Världsbanken framhåller att många av de mineraler som används i elbilsbatterier återfinns i utvecklingsländer och banken har som mål att brytningen av dem sker på ett hållbart sätt för att undvika negativa effekter för miljön.

Banken varnar också för att störningarna som covid-19-krisen orsakat på globala marknader leder till att utvecklingsländer vars ekonomi är starkt beroende av utvinning av dessa mineraler går miste om väsentliga skatteintäkter. När deras ekonomier öppnar upp igen kommer de att behöva växla upp sitt engagemang för klimatvänliga utvinningsmetoder för att mildra negativa effekter på klimatet:

– Covid-19 skulle kunna utgöra en ytterligare risk för hållbar gruvdrift, vilket gör regeringarnas och företagens engagemang för klimatsmarta tillvägagångssätt viktigare än någonsin tidigare, säger Riccardo Puliti, global chef för ekonomi och utvinningsindustrier på Världsbanken.