Stålproduktionen i Europa omskakad av Covid-19-pandemin

Foto: Eurofer

De europeiska stålproducenternas branschorganisation Eurofer skriver att preliminära data från 2020 visar på dramatiska effekter på stålmarknaden av Covid-19-pandemin. Både efterfrågan och produktion spås minska kraftigt under 2020.

Efterfrågan på stål var redan svag under 2019 så utgångsläget var inte det bästa när Covid-19-pandemin bröt ut.

– Den europeiska stålsektorn hade redan haft en dämpad utveckling under andra halvåret 2019 på grund av en nedgång i EU:s tillverkningssektor, eskalerande handelskrig mellan USA och flera av dess främsta handelspartner, ineffektiva stålskyddsåtgärder från EU samt långvarig osäkerhet kring Brexit, säger Axel Eggert, generaldirektör för European Steel Association (EUROFER).

– Utbrottet av COVID-19-pandemin har förvärrat en redan utmanande situation på stålmarknaden, med konsekvenser utan motstycke för den europeiska stålindustrin, säger Eggert vidare.