Metaller med virusbekämpande egenskaper

Foto: Banej/Wikimedia Commons

Covid-19-pandemin gör virus- och bakteriebekämpande egenskaper hos vissa metaller högintressanta. Koppar, zink och silver har den förmågan. Något det franska företaget Serge Ferrari, specialiserat på flexibla kompositmaterial, vill slå mynt av.

Företaget meddelade att de inom kort kommer att kommersialisera dukar innehållande silverpartiklar, som kan ”minska virusmängden med 95 procent efter en kvarts kontakt [med materialet] och med nästan 99,5 procent efter en timme, jämfört med ett icke-behandlat material”.

Av dukarna kan man sedan tillverka tält till sjukhusanläggningar, madrass- och båröverdrag. En rad andra företag från bland annat Israel, Chile och Storbritannien tillverkar redan kompositmaterial med viss inblandning av koppar eller zink för att öka virusbarriären ibland annat ansiktsmasker och andra textilier.