EU-kommisssionen ser över importkvoter för stål

Foto: Corentin Béchade/Wikimedia Commons

Eurometal (paraplyorganisation för de Europeiska branschorganisationerna för ståldistribution) meddelar att EU-kommissionen ser över importkvoterna för stål. Kommissionen gick ut 1 maj och bad om remissvar senast 7 maj, vilket tyder på rekordsnabb hantering. Det skriver BE Group, ett handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, i en analys av stålmarknaden 2019-2020.

De är logiskt att EU kommer stärka gränsskyddet mot importerat material eftersom man ändå kommer att behöva gå in med finansiellt stöd till stora delar av stålindustrin i Europa, enligt BE Group.

Eurofer, som är de europeiska stålproducenternas branschorganisation, skrev den 12 maj i sin marknadsrapport för andra kvartalet att man på grund av osäkerheten orsakad av Covid-19 pandemin inte ger prognoser på marknadsutvecklingen för 2020 och 2021, men tillägger att man ser tydligt negativ påverkan under både kvartal 3 och 4, 2020, och förväntar sig en normalisering av efterfrågan först i början på 2021. ”Det bör ses som en partsinlaga av en bransch som i början av året såg bättre tider efter att ha sett minskade volymer och priser under hela 2019 och som i mars fick en ny käftsmäll av pandemin”, skriver BE Group.