Svag återhämtning för koppar

Foto: GretM45/Wikimedia Commons

Kopparpriset – som brukar ses som en finkalibrerad barometer för tillståndet i hela världsekonomin – störtdök i mars som en följd av nedstängningar av verksamheter för att motverka Covid-19-pandemin. Nu börjar kopparpriset stiga igen, uppger branschsajten L’Usine Nouvelle, vilket till viss del anses bero på att hjulen börjar snurra i ekonomin igen, men den främsta orsaken sägs vara att pandemin nu sprider till områden där de flesta koppargruvor är belägna. Vilket leder till minskad produktion. Mest drabbat är storproducenten Peru, följt av Mexiko och Zambia.

Ett produktionsbortfall på mellan 15-20 procent stundar, enligt konsultföretaget CRU. Enligt deras uppskattning försvann 300 000 ton koppar från världsmarknaden i april.

Vad som kan dämpa prisuppgången och hota mindre konkurrenskraftiga gruvor är att lagren av raffinerad koppar samtidigt ökat kraftigt - enligt chilenska experter med mer än 60 procent. Vilket i sin tur kan äventyra investeringar i koppargruvor och leda till minskad produktion på lång sikt.