Eurobattery Minerals bekräftar höga nickelsulfidfynd i fyndighet i Spanien

Karta: Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB meddelar att de hittat höga nickelsulfidfynd i sin nickel-, kobolt- och kopparfyndighet Castriz i Galicien, nordvästra Spanien.

Analysmetoder som påvisar nickel i sulfidmineral har visat att 75% till 85% av det totala nickelinnehållet från de väsentligaste mineraliserade sektionerna, som tidigare rapporterats, kommer från sulfidmineral.

 Fyndighetens storlek har bekräftats till över 700 m i längd och ungefär 700 m i bredd med en mineralisering som börjar vid ytan ned till ett djup på 200 m. Det gör det potentiellt möjligt att genomföra gruvdrift i dagbrott med låga kostnader i Castriz.

Prover har lämnats in för mer detaljerade mineralogiska studier och QEMSCAN-analys för att bestämma sulfidtyper och mineralens utvinningsbeskaffenhet.

Totalt har 129 prover från fyra olika borrhål från Castriz-borrningarna, som genomfördes 2019, analyserades av ALS Global i Perth, Australien. Specifika metoder för att analysera andelen nickel i bergarter med sulfidmineral har använts.  

- De slutliga analysresultaten bekräftar att Castriz är en betydande nickelsulfidfyndighet. Med dessa resultat har vi tagit ett stort steg framåt mot vårt mål att bli en producent av batterimineral och därmed en betydande bidragsgivare till värdekedjan för batterier i Europa. Vi kommer nu att undersöka olika scenarios för utveckling av Castriz, inklusive studier av mineralbearbetning och gruvdrift, sa Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.