Railcare tecknar avtal för transport av malm åt LKAB

Foto: David Persson/Railcare

Railcare har tecknat ett avtal med LKAB Malmtrafik för transport av malm om cirka 7,8 MSEK under en tremånadersperiod med start i juni. Transporterna startar med ett omlopp per dygn och därefter kommer det ökas till två omlopp per dygn med totalt 6400 ton malm per dygn.

– Jag tycker att det är glädjande att LKAB Malmtrafik har valt oss som leverantör för detta avtal då de arbetar i en bransch där logistiken är av yttersta vikt för att produktionen inte ska stanna. Jag är stolt att vi under den kommande tremånadersperioden kommer kunna vissa vår kvalité när det kommer till våra transporter, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB, i ett pressmeddelande.

Railcare Group är främst verksamt i Norden och Storbritannien.

Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.