Blockkedjor ska spåra biltillverkarens CO2-utsläpp i hela leveranskedjan

Foto: Enslin/Wikimedia Commons

Daimler, Mercedes Benz moderbolag, ska införa blockkedjeteknik för att spåra koldioxidutsläpp i hela leveranskedjan. I en första del av projektet som startar i år kommer man att fokusera på stål, aluminium och kobolt, som används för tillverkning av elbilars litiumjonbatterier.

– Vår leveranskedja är väldigt komplex. Varje steg, från gruva till produktion via återvinning, kan inkludera upp till tjugo leverantörer. Därför valde vi att använda blockkedjor för att dokumentera och kartlägga ett så dynamiskt ekosystem, förklarar Aline Meiser, företagets taleskvinna, till branschsajten L’Usine Nouvelle.

Blockkedjeteknik har flera väl kända fördelar när det gäller säkerhet och spårbarhet. När aktörerna i en kedja skriver in information om sin aktivitet i digitala register förvaras den i form av block sammankopplade med varandra. Det blir med andra ord omöjligt att ändra data i efterhand utan att det upptäcks. Dessutom kan alla aktörer kontrollera och granska varandra, vilket ger större transparens, samtidigt som känsliga uppgifter förblir konfidentiella.

Daimler har satt upp som mål att alla deras fabriker med omkring 50 bilmodeller ska vara koldioxidneutrala senast 2022. För att ro i land projektet har företaget anlitat det Londonbaserade start-up-företaget Circulor, specialiserat på spårning av råvaror med blockkedjeteknik, och som bland annat använts av Volvo för liknande ändamål.