Pandemin får gruvarbetare att kräva bättre arbetsvillkor

Kolgruva i West Virginia, USA, 2009. Foto: Wikimedia Commons

Gruvarbetare i flera länder och kontinenter har drabbats hårt av Covid-19-pandemin och börjar resa krav på bättre arbetsvillkor. I Kongo-Kinshasa har regeringen själv erkänt problemet och talar om "gruvarbetarnas odrägliga förhållanden, instängda som de är på sin arbetsplats i Katanga-regionen".

Gruvarbetarna där får nämligen inte röra sig utanför mineralfyndigheten, detta för att minska smittspridningen. Men vatten- och matransonerna är inte tillräckliga, framhåller NGO-grupper. 

I Chile har två dödsfall i Covid-19 bekräftats hos gruvarbetare, och där har gruvarbetarnas fackföreningar hotat att vidta åtgärder om inte hälsoprotokoll på plats förstärks. På liknande sätt har kolgruvearbetare i USA vänt sig till en federal appellationsdomstol för att framtinga ett federalt beslut om fler skyddsåtgärder för gruvarbetarna. Ventilationen i underjordsgruvor är inte anpassad till situationen och fysiska distansregler tillämpas inte alls, hävdar kritikerna.

I Polens kolgruvedistrikt är läget nästan det omvända, för där fruktar gruvarbetarnas fackföreningarna att pandemin bara tjänar som förevändning för regeringen att få stänga kolgruvorna och de försöker därför minimera problemen med den.

Källa: RFI