NSK varnar för risker med pirattillverkade lager

Falska NSK-lager i sina förpackningar vilka hittades i produktionsanläggningen hos en pirattillverkare. Foto: NSK
Närbild på förfalskat lager. Foto: NSK

Förfalskade rull- och kullager är ett globalt problem där alla marknader utsätts för riskerna att köpa produkter av låg kvalitet. Den varningen kommer från den japanska kullagertillverkaren NSK.

Priset är vad som lockar med lagerkopior. I strävan att öka lönsamheten skapas en kultur där alltför många företag fattar köpbeslut baserat enbart på priset, utan att ta hänsyn till andra faktorer som totala ägandekostnader (TCO) och prestanda, skriver NSK.

Även om priset kan ha varit lägre, kommer i själva verket den totala kostnaden sannolikt att bli betydligt större, varnar NSK. Till att börja med havererar dessa falska produkter oftare när de tas i bruk, vilket ökar underhålls- och driftskostnaderna.  

Förfalskade lager kommer ofta från lågkostnadsländer, där man använder sämre material som vanligtvis bearbetas på gamla maskiner av lågt betald och outbildad arbetskraft. Lagren placeras sedan i förpackningar som är utformade för att likna originalförpackningar.

Sådana lager kan dock hålla tillräckligt länge för att klara en testkörning, men deras förtida haverier på fältet kommer att skapa osäkerhet kring maskinen, systemet eller fordonet på vilka de är monterade. Detta kan skada dessa tillverkares varumärken och påverka försäljningen negativt.

Många företag som befinner sig i denna situation kommer att kontakta leverantören av lagren, bara för att mötas av avsaknad av teknisk support. Vanligtvis kommer förfalskare inte att ha lokala tekniker tillgängliga för att hjälpa till med problemen.

Materialen som används för att producera falska lager är inte av den kvalitet som tillhandahålls av OEM-leverantörer som NSK, som utnyttjar decennier av erfarenhet inom materialkunskap för att säkerställa att dess lager möter kraven i moderna industriella tillämpningar. Stålkvalitet är den viktigaste faktorn för lagrets tillförlitlighet, där en skillnad i livslängd upp till 20 gånger (mellan äkta och förfalskade) inte är ovanlig.

Livslängden innan utmattning för legerat lagerstål såsom 100 Cr6 (eller SUJ2 i den japanska standarden) beror främst på graden av inklusion. Oxiderade eller icke-metalliska inklusioner främjar i synnerhet negativa effekter under rullbanans yta. Som ett exempel är det känt att aluminiumoxidinneslutningar, som bildas genom oxidation under smältan, kan leda till en betydande minskning av livslängden på lagerenheten. Denna effekt skapas eftersom aluminiumoxidinneslutningar är relativt hårda och kan brytas upp när stål genomgår processer som t.ex. smide. Under uppbrytningen krymper inklusionerna och försvagar mikrostrukturen.  

Vid förfalskningar är värmebehandling en annan faktor som ofta är frånvarande eller dåligt applicerad, vilket äventyrar de specifika egenskaperna hos stål och därmed lagret.  

Lager av denna typ krävs inte bara när värme finns som en del av processen, utan i tillämpningar som verktygsmaskiner, där snabba spindelhastigheter genererar höga temperaturer i drivkomponenterna.