Livsfarliga jadegruvor i Burma

Foto: Simon Eugster/Wikimedia Commons

Nyligen omkom omkring 160 gruvarbetare i en jadegruva i Burma, instängda av lermassor i ett dagbrott.
Jade är en grön och icke-transparent sten, i likhet som dess produktion i Burma som står för 90 procent av det globala utbudet. Trots att Burma accepterades som medlem i initiativet Extractive Industries Transparency Initiative, vet ingen exakt hur mycket jade som produceras i landet.

Enligt officiella siffror det sig om 31 700 ton för 2017–2018 till ett värde av omkring 87 miljoner dollar, men en expertgrupp från National Resource Governance International Institute uppskattar att så mycket som tre fjärdedelar av den totala produktionen inte är redovisad.

Produktionen kan, enligt dem, värderas till allt mellan 3,7 och 43 miljarder dollar. Ett minst sagt brett spektrum.

Det finns många skäl till bristen på insyn i jadebrytningen. Enligt nyhetsbyrån RFI kommer nästan all jade som utvinns i Burma från regionen Hpakant, som sedan flera år härjas av ett inbördeskrig mellan separatisterna och burmesiska armén. Ädelstenarna smugglas till Kina där de säljs för att finansiera parterna i konflikten.

Burmesiska myndigheter har försökt stävja den okontrollerade expansionen av jadegruvor, som ibland kan vara hundratals meter djupa, bland annat genom att 2016 besluta om ett moratorium för nya tillstånd och begränsa gruvornas storlek till två hektar.

Många stora gruvor har också stängts. Men eftersom de inte övervakas tar sig hundratals illegala gruvarbetare in på jakt efter ädelstenarna i gruvavfallet. Under monsunperioder som nu råder sker det med livet som insats. Det var just det som hände när gigantiska lerströmmarna begravde hundratals gruvarbetare levande.

Källa: RFI