Svemins Miljökonferens 2020 blir digital

Foto: Svemin

Svemins Miljökonferens 2020 skulle ägt rum i Kiruna den 7-8 oktober. Nu är beslut taget att ställa in konferensen och istället arrangera den digitalt under samma datum.

På miljöområdet händer mycket under 2020 vilket kommer märkas under årets Miljökonferens. Ett smörgåsbord av initiativ, projekt och presentationer med teman som bland annat vattenförvaltning och dammsäkerhet, Svemins spårbarhetsprojekt TraceMet samt projektet om biologisk mångfald Mining with Nature. Miljökonferensen kommer att äga rum digitalt i en serie webbinar om cirka två timmar under de två konferensdagarna.