Atlas Copco redovisar minskad orderingång

Foto: Atlas Copco

Atlas Copco redovisar en minskad orderingång för andra kvartalet 2020. Orderingången sjönk till 22 401 (26 565) MSEK, en organisk minskning med 17%. Intäkterna nådde 24 102 (25 580) MSEK, en organisk minskning med 8%. Det rapporterade rörelseresultatet minskade 28% to 3 889 (5 379) MSEK.   

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det andra kvartalet:

– Trots de påtagliga effekterna på världsekonomin som den pågående COVID-19-pandemin har orsakat har vi behållit lönsamhet och kassaflöde på goda nivåer, något som möjliggör fortsatta investeringar för framtiden.

Efterfrågan på alla olika typer av utrustning, förutom för utrustning till halvledarindustrin, påverkades negativt av effekterna från COVID-19. I mindre utsträckning påverkade pandemin också serviceverksamheten negativt. Även här var halvledarindustrin ett undantag där en stark orderingång uppnåddes.

– Vi odlar en kultur där alla uppmuntras att föra fram sina idéer. De senaste månaderna har vi fokuserat på att arbeta tillsammans för att lära oss mer, anpassa oss, och till och med accelerera viktiga initiativ, säger Mats Rahmström.  

Framöver, trots att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker, förväntar sig Atlas Copco att den kortsiktiga efterfrågan på företagets produkter och service kommer att förbättras något jämfört med nivån i det andra kvartalet.