Nordic Iron Ore upptar lån om 5 MSEK

Bild: Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB har beslutat att uppta ett lån om 5 MSEK som tillför bolaget ytterligare rörelsekapital. Kapitalförstärkningen ska ge Nordic Iron Ore ökad flexibilitet och nödvändigt utrymme för att analysera resultatet från den optimeringsstudie som företaget Whittle Consulting genomför. Studien kommer bland annat att fungera som en granskning och validering av Bolagets genomförbarhetsstudie och utvecklingsplan, men syftar också till att öka projektets nettonuvärde.

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg.

Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och uppger att det kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.