Företag vill expandera letande efter palladium i Härjedalen

Palladium. Foto: Wikimedia Commons

Företaget Pallas Metals vill leta efter framför palladium i ytterligare två markområden i Härjedalen och har därför skickat in nya ansökningarna till Bergsstaten som omfattar 1 744 hektar mark. Det uppger Tidningen Härjedalen.

Man hoppas även hitta guld och koppar i området.

Om tillstånden beviljas kommer Pallas Metals att kunna undersöka ett knappt 6 000 hektar stort område.

Intresset för palladium har att göra med att det höga priset ädelmetallen betingar. Ett kilo kostar i nuläget cirka 600 000 kronor, vilket är mer än guld. Tidigare borrningar i området indikerar att det finns relativt höga halter av båda metallerna i den underliggande berggrunden, skriver Tidningen Härjedalen.