Nu ska dagbrottet bli en sjö

Foto: Kristina Sjödin, SGU

Blaikengruvan, som gick i konkurs 2007 efter bara nio månaders brytning, håller på att saneras och det största dagbrottet ska fyllas med vatten och bli en sjö. Det skriver Lokaltidningen.

Blaikengruvan ligger mellan Storuman och Sorsele. Stora miljöutsläpp upptäcktes efter nedläggningen och för att undvika en miljökatastrof anslog Naturvårdsverket 200 miljoner kronor för sanering av gruvområdet. I höstas inleddes arbetet med att bland annat gräva diken för att förhindra vattenströmmar ner i dagbrotten. I år har arbetet med att återfylla dagbrott startat.

- Den största utmaningen blir att minska vattenflödet genom gruvområdet. Vi vill ha så lite vatten som möjligt som rinner ner i dagbrotten. Vattnet bidrar till att metaller urlakas och det tar mycket resurser att rena allt vatten som hamnar i området, säger Tobias Berglin, projektledare hos Sveriges geologiska undersökning, SGU, till Lokaltidningen.

Gruvan består av fyra dagbrott och tre av dem kommer att återfyllas och täckas med kalk, men det största kommer att fyllas med vatten och bilda en sjö. Detta för att förhindra urlakningar av zink.