EU:s strategi för kritiska mineraler en blåkopia av USA:s

Strontium, som bland annat används i fyrverkerier, finns med på EU:s lista över kritiska metaller. Foto: Alchemist-hp/Wikimiedia Commons

Något senkommet har EU insett att Europa behöver en egen strategi för kritiska mineraler. Något USA tjatat om i månader för sin egen del och som bland annat resulterat i ett ambitiösa bilateralt samarbetsavtal med Australien kring sällsynta jordartsmetaller.

Omställning till en ”grön” ekonomi kräver mer metaller i allmänhet och inte minst ovanliga metaller. Som EU för närvarande mestadels importerar från Kina.

Enligt Reuters slår nu EU in på samma väg som Japan och USA för att bygga upp egna metallförsörjningskedjor. Vid närmare granskning finner man att EU:s lista över kritiska metaller är på pricken lik den amerikanska.

Det handlar i båda fallen om att hitta, bryta, förädla och återvinna metaller. Men att bygga upp en helt ny försörjningskedja från grunden är ingen lätt sak, det har USA fått erfara när det gäller sällsynta jordartsmetaller, enligt Reuters.