Metallurgiskt slagg ska rädda korallrev

Foto: Höganäs

I Kosterhavet finns några av Sveriges kvarvarande korallrev. Bottentrålning har gått hårt åt korallerna. För att återsakapa och rädda korallreven kommer artificiella rev byggas upp. Material till reven kommer bland annat från metallpulvertillverkaren Höganäs. Restprodukter från tillverkningen, metallurgiskt slagg, har nämligen använts i liknande försök på tropiska breddgrader.

Projektet med att rädda korallreven är delfinansierat av EU och drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs universitet. Syftet är att restaurera ögonkorallrev på sex platser i Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område.