Chilensk miljödomstol beordrar ”total och definitiv” stängning av jättegruva

Foto: Barrick-Gold

En chilensk miljödomstol har beslutat om ”total och definitiv” stängning av en gigantisk guld-silver-gruva, som sträcker sig in i grannlandet Argentina. Beslutet innebär spiken i kistan för gruvjätten Barrick Golds Pascua Lama-gruva, som varit ur drift sedan 2013 på grund av en tidigare dom, där det fastslogs att bolaget inte levde upp till rådande miljökrav.  

Enligt domslutet har det kanadensiska gruvbolaget gjort sig skyldigt till att ha brustit i tillsyn av hur närliggande glaciärer påverkats av gruvdriften samt negativ påverkan på vattenkvaliteten och att ha underlåtit att tillämpa chilenska, strängare mätningsmetoder av vattenkvalitet. Bolaget åläggs också att betala böter på 9 miljoner dollar.

Barrick-Gold kommer inte att överklaga beslutet.

Pascua-Lama-gruvan producerade under de första fem åren av sin 25-åriga existens 800 000 - 850 000 uns guld och 35 miljoner uns silver per år.