Antalet krossbergtäkter ökar

Bergtäkt. Foto: Cecilia Jelinek/SGU

SGU har nyligen sammanställt statistik för grus och krossberg 2019. Resultaten visar bland annat att antalet krossbergtäkterna ökat med 26 till 777 täkter. Samtidigt har antalet naturgrustäkter minskat, ner med 40 till 249 täkter, och det totala antalet täkter har minskat och är nu 1180.

Naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin med 8,6 miljoner ton, nio procent av den totala ballastproduktionen.

100 miljoner ton ballast har levererats under 2019, vilket är en ökning med 1,5 miljoner ton från 2018.

De tre län som producerar mest ballast är Västra Götaland (18 miljoner ton), Skåne (11 miljoner ton) och Stockholm (9 miljoner ton).

Ballastproduktionen ökade mest i Norrbottens län (1,2 miljoner ton), medan produktionen minskade mest i Dalarnas län (-0,8 miljoner ton) och Stockholms län (-0,4 miljoner ton).