Eurobattery Minerals får reservationstillstånd för prospektering

Hietajärvi reserverat område (grönt område) i förhållande till Hautalampi-projektet (rött). Karta: Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB meddelar att FinnCobalt Oyj fått ett nytt beviljat reservationstillstånd för prospektering inom Hietajärvi-projektet i Finland. Projektet täcker över 289 kvadratkilometer mark med hög potential för kobolt-, koppar-, nickel- och zinkförekomster, enligt Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oyj.

Hietajärvi ligger ca 30 km söder om FinnCobalts Hautalampi-projekt och innehåller likartade malmpotentiella bergarter kända att innehålla Co-Cu-Ni-Zn-förekomster.

– Mot bakgrund av den elektriska revolutionen ökar behovet av batterier och batterimineraler snabbt. För att möta kraven måste Europa öppna fler gruvor för batterimineraler. Med detta i åtanke är utvecklingen av nya mineralprojekt en grundläggande del av vår verksamhet. Det är därför inspirerande att FinnCobalt utökar sin närvaro ytterligare i Finland, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

En reservation innebär att FinnCobalt får företrädesrätt att ansöka om undersökningstillstånd i området.

 

Reservationen Hietajärvi innehåller två spännande prospekteringsobjekt som företaget initialt kommer att inrikta sig på:

 

1. Hietajärvi - innehåller en avgränsad Co-Cu-Zn-Ni-förekomst. Mineraliseringen är dokumenterad som en blandad hydrotermal formation av Outokumpu-typ med förekomst av massiva och spridda sulfider.  

 

2. Kettukumpu - innehåller också en avgränsad Cu-Co-Ni-Zn-förekomst, som dokumenterats utgöra en blandad hydrotermal mineralisering av Outokumpu-typ.

 

FinnCobalt har uppgett att arbetet med Hietajärvi-projektet initialt huvudsakligen kommer att omfattas av skrivbordsstudier, eftersom detta är ett villkor för reservationstillståndet. En plan för utarbetandet av en ansökan om undersökningstillstånd kommer att presenteras efter en fullständig granskning av projektet.