ABB och IBM tar fram ny industriell lösning cybersäkerhet

Bild: ABB

ABB och IBM tillkännagav nyligen ett samarbete som är inriktat på att koppla samman cybersäkerhet med driftteknik (OT, Operational Technology). Som ett första resultat av detta samarbete har ABB tagit fram en ny tjänst, OT Security Event Monitoring Service, som kombinerar ABB:s domänexpertis inom processtyrsystem med IBM:s portfölj för övervakning av säkerhetshändelser, i syfte att öka säkerheten för industrier.

Industriella styrsystemmiljöer blir allt vanligare mål för cyberattacker. Av IBM:s senaste rapport X-Force Threat Intelligence Index framgår att attacker på industri- och tillverkningsanläggningar har ökat med över 2 000 procent sedan 2018.

För att bättre koppla samman OT-data med det bredare IT-säkerhetsekosystemet har ABB tagit fram ett nytt erbjudande som gör det möjligt att dela säkerhetshändelser från ABB till IBM:s plattform för säkerhetsinformation och händelsehantering, QRadar.

Enligt ABB lämpar sig lösningen särskilt väl för komplexa industriprocesser inom branscher som olja, gas, kemikalier och gruvverksamhet.  Lösningen kommer att vara tillgänglig de kommande månaderna.