Lundin stoppar driften i gruva efter strandade fackförhandlingar

Foto: Candelaria Minera

Lundin Mining har beslutat att avbryta all verksamhet i sin koppargruva Candelaria i Chile efter att ha misslyckats med att uppnå en överenskommelse med en fackförening som representerar cirka 550 arbetare.

Gruvbolaget skriver i ett pressmeddelande att ”olagliga och våldsamma handlingar […] äventyrar säkerheten för vår Candelaria-arbetskraft” och att det är anledningen till beslutet att avbryta driften i gruvan.
Lundin Mining har också dragit tillbaka sin prognos för sin produktion i gruvan 2020. I år hade man, enligt en reviderad uppskattning från april i år, räknat med att producera 160.000-175 000 ton koppar och 90.000-100.000 uns guld i gruvan, som omfattar både ett dagbrott och en underjordsgruva.