Widefind är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2020

Kristoffer Ödmark och Emil Fresk, Widefind under installation av en tidig prototyp av WISPR-systemet.  

Widefind är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2020 för deras positioneringssystem WISPR designat för underjordiska tunnelmiljöer som med hög noggrannhet informerar om människors och tillgångars rörelse i realtid.

WISPR kan liknas vid GPS för underjordsapplikationer.

- WISPR-systemet består av ett positioneringsnätverk för gruvan, taggar för människor och maskiner, en servermjukvara som kan installeras lokalt hos kunden och en managementmjukvara genom vilken kunden enkelt hanterar systemet. Själva positionsdatan skapas när taggarna kommunicerar med nätverket, vilket sker via ultra wideband radio, en trådlös teknik som lämpar sig väldigt väl för underjordiska tunnelnätverk, säger Kristoffer Ödmark som är en av grundarna och VD på Widefind.

Swedish Mining Innovation är det strategiska nationella innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallproducerande industri, och en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsning på strategiska innovationsområden.