Järn- och stålindustrins arkiv – en rik skatt som bör bevaras bättre

Bild: Jernkontoret

Järn- och stålindustrins arkiv är en rik skatt som behöver omhändertas och bevaras för framtiden. Det menar Jernkontorets bergshistoriska utskott som därför bjuder in till "Företagets arkiv som resurs och minne" – en digital halvdagskonferens den 3 november om hur och till vilken nytta arkiven ska bevaras.

Den svenska järn- och stålindustrins äldre arkiv är ofta väl bevarade och speglar företagens historia från gammal tid, men de senare decenniernas arkivmaterial, som ofta är i digital form, har inte omhändertagits i samma utsträckning. Det finns enligt Jernkontoret en stor förbättringspotential inom området långtidssäkrade e-arkiv för digitala handlingar.

Jernkontoret påpekar att också 2000-talets stålindustrihistoria måste kunna skrivas i framtiden.

”Det vore till skada för såväl industrin som samhället om denna del av historien går förlorad. Den enskilda sektorns arkiv är lika mycket en del av det gemensamma kulturarvet som det allmännas arkiv, och ett viktigt inslag i Sveriges mer än fyrahundraåriga arkivtradition”, skriver de.

Konferensen äger rum den 3 november. Deltagande är kostnadsfritt.

– Du behöver inte vara arkivexpert eller historiker för att få ut något av konferensen. Det finns många andra områden som kan ha nytta av industrins arkiv. Vi kommer till exempel att belysa hur företagsarkiv kan användas för marknadsföring och i identitetsskapande syften, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontoret bergshistoriska forskning.