Banker nobbar Australiens kolgruvebolag

Koksgruva i Australien. Foto: Wikimedia Commons

Australien är en av världens största kolexportörer och för närvarande ser marknaden ljus ut för landets kolgruvor: man räknar med en 35-procentig ökning av efterfrågan från den asiatiska marknaden det kommande decenniet. Termiskt kol är fortfarande en viktig exportinkomstkälla för Australien och har hittills i år genererat 14 miljarder dollar i intäkter.

Men det finns smolk i glädjebägaren.

Finansinstitut världen över viker sig inför trycket från aktieägare och lobbygrupper att sluta investera i kol, då kolförbrukning direkt kopplas till klimatförändringarna.

Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ) är den senaste i raden av banker som nobbar affärskunder med stor exponering mot termiskt kol.

ANZ är också den sista av Australiens fyra storbanker som fastställt ett datum för när de ska lämna kolet, efter Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia och National Australia Bank antagit liknande policyer.

Kokskol som används vid stålproduktion är dock undantaget förbudet.